• wat-phra-that-Doi Suthep

    ดอยสุเทพ เชียงใหม่ วัดที่มีความสำคัญศิลปะล้านนา

    วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมากในหลายมิติทั้งทางด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวด้วย วัดแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายทั้งในด้านความเชื่อและประวัติศาสตร์ เราขอนำเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเอาไว้อ่านเล่นกันมีเรื่องอะไรบ้าง ที่มาของดอยสุเทพ บนวัดพระธาตุดอยสุเทพ เราจะเห็นองค์พระเจดีย์องค์หนึ่งเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ เรารู้จักกันดีในนามนามของ ดอยสุเทพ ที่มาอาจจะไม่ทราบเท่าไร เราขอเล่าโดยสังเขปอย่างนี้ว่า ดอยสุเทพนั้นเดิมทีเป็นที่อยู่ของฤาษี นามว่า สุเทวะ ซึ่งชื่อนี้เป็นภาษาบาลี หากแปลเป็นไทยจะได้ว่า เทพเจ้าที่ดี มาตรงกับคำไทยว่า […]