โรงอุปรากรแห่งนครซิดนีย์

หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า โรงละครแห่งซิดนี่ย์ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซิดนี่ย์ นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 9 ปี เป็นสถาปัตยกรรมรูปคล้ายใบเรือซ้อนเล่นลมหรือคล้ายเปลือกหอย
สำหรับที่มาของโรงละครแห่งนี้ มาจากการที่รัฐบาลมลรัฐนิวเซาท์เวลส์ต้องการสร้างโรงละครขนาดใหญ่เพื่อมาแทนที่โรงละครซิดนีย์ทาวน์ฮอล ที่มีขนาดเล็กเกินไป ใช้ประโยชน์ได้ไม่มากเท่าที่ควร จึงจัดการแข่งขันให้มีการออกแบบโรงละครแห่งใหม่ จากการจัดแข่งขันการออกแบบสิ่งปลูกสร้างนี้จากสถาปนิกมีชื่อเสียงทั่วโลก แต่ผู้ชนะคือ นายยอน อุตซอน ชาวเดนมาร์ก สถาปนิกผู้ซึ่งไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอันใด และ เนื่องจากการวาดแบบออกมาตามความสวยงามภายนอกโดยไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ทำให้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการก่อสร้าง ความงดงามที่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างกลมกลืนนี้ ทำให้ยูเนสโกแต่งตั้งให้โรงอุปรากรแห่งนครซิดนีย์เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2007
ปัจจุบันภายในโรงอุปรากรแห่งนครซิดนีย์อันยิ่งใหญ่และงดงามนี้ ประกอบไปด้วย โรงแสดงคอนเสิร์ต โรงอุปรากร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย โรงละคร โรงภาพยนตร์ สตูดิโอ ภัตตาคารและส่วนบริการอื่น ๆ
นอกจากพื้นที่ใช้สอยอันมหาศาลและความงดงามน่าทึ่งของตัวอาคารเองแล้ว จุดที่ตั้งของโรงอุปรากรแห่งนครซิดนีย์หันหน้าไปสู่สะพานฮาร์เบอร์ จึงเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวซิดนีย์บริเวณรอบได้อีกด้วย worldcitypages-Sydney