เรื่องพาสปอร์ตที่คุณควรรู้

หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และในกรณีไหนที่เราจะต้องใช้พาสปอร์ต วันนี้เรามีเรื่องราวของพาสปอร์ตมาฝากกันค่ะ
ความหมายของพาสปอร์ต
พาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทางไทย (Thai passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนชาวไทย โดยหน่วยงานที่ออกคือกองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อใดที่ต้องใช้พาสปอร์ต
เมื่อประสงค์เดินทางไปต่างประเทศ พาสปอร์ตนั้นถือได้ว่าเป็นเอกสารที่ใช้แสดงความเป็นตัวตนของท่านที่ถือเป็นสากล ทั่วโลกยอมรับ ทั้งยังเป็นสมุดบันทึกการเดินทางของการเข้าออกยังประเทศต่าง ๆ
ลักษณะของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตของไทย ปัจจุบันมีสีแดงเลือดหมู มีคำว่า “ หนังสือเดินทางประเทศไทย ” อยู่ด้านบนสุด มีตราครุฑอยู่ที่ตรงกลางปก ใต้ตราครุฑเป็นคำว่า “THAILAND PASSPORT” ส่วนด้านล่างสุดจะมีสัญลักษณ์ของหนังสือเดินทาง ที่มีข้อมูลทางชีวภาพ โดยทั้งอักษรและสัญลักษณ์หน้าปกนี้จะมีสีทอง มีขนาดกว้าง 8.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร มีทั้งหมด 50 หน้า ข้อมูลภายในเล่มจะบอกรายละเอียดและข้อมูลจำเพราะของผู้ถือพาสปอร์ต ซึ่งพาสปอร์ตของไทยจะมี 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประเภทของพาสปอร์ต
มี 4 ประเภท ดังนี้
1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู) ออกให้เพื่อประชาชนทั่วไป มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
2. หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) ออกให้เพื่อผู้ถือใช้ในราชการ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
3. หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) ออกให้เฉพาะบุคคล มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว) นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ประเภทพิเศษ คือ
– หนังสือเดินทางพระ ออกให้เพื่อพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าให้เดินทางไปต่างประเทศ
– หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ออกให้เฉพาะชาวมุสลิมที่ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี
ขั้นตอนและวิธีการขอพาสปอร์ต
ผู้ร้องขอพาสปอร์ต สามารถยื่นขอได้ที่กระทรวงต่างประเทศด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและค่าธรรมเนียม โดยกองหนังสือเดินทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ ทั้งการช่วยให้คำปรึกษา เขียนคำร้อง และถ่ายรูประบบดิจิตอล ใช้เวลาทำการประมาณ 30 นาที สำหรับผู้ที่ประสงค์มารับด้วยตนเองสามารถมารับได้ใน 2 วันทำการถัดไป สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับได้ ทางกระทรวงก็มีบริการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ
พาสปอร์ตนั้นเป็นเอกสารสำคัญควรเก็บรักษาไว้อย่างดี บุคคลผู้ถือสัญชาติไทยสามารถมีพาสปอร์ตได้ฉบับเดียว
หากหนังสือเดินทางสูญหาย ผู้ถือจะต้องรีบแจ้งกองหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสถานทูต สถานกงสุลไทย ให้ทราบในทันที