อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

ตั้งอยู่ที่เกาะเบคโล ปากอ่าวเมืองแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นด้วยโลหะสำริดรูปหญิงสาวที่สวมเสื้อคลุม มือขวาของเธอชูคบเพลิง ซึ่งหมายถึงความมีแสงสว่างแห่งเหตุผล ส่วนมือซ้ายนั้นถือหนังสือตรากฎหมายที่มีการลงนามประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนบริเวณฐานนั้นสลักข้อความว่า Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนี้ เป็นของขวัญจากประเทศฝรั่งเศสมอบให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสูงถึง 151 ฟุต ภายในมีบันไดวนจำนวน 162 ขั้น ภายนอกทำมาจากทองแดง ดังนั้น ตัวอนุสาวรีย์จึงมีสีทองแดง แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปก็เริ่มมีสีเขียวของสนิมเกาะกิน ปัจจุบันจึงกลายเป็นสีเขียวอ่อน เทพีเสรีภาพนี้ชาวสหรัฐอเมริกาจะมองเธอว่า เป็นดวงประทีปแห่งความหวัง และ เป็นที่นิยมในฐานะของที่ระลึกจากนักท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียว
ในช่วงแรกที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเยี่ยมชมได้ถึงส่วนมงกุฎของอนุสาวรีย์ เพราะจุดนั้นสามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลิเบอร์ตี้ด้านล่าง อีกทั้งยังปีนขึ้นไปชมบริเวณคบเพลิงได้ด้วย แต่ภายหลังราว ๆ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ห้ามไม่ให้ปีนเด็ดขาดเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายและสร้างความสูญเสียให้แก่อนุสาวรีย์ และในปี ค.ศ. 2001 เกิดกลุ่มก่อการร้ายโจมตีนครนิวยอร์ก ทางการจึงได้ปิดอนุสาวรีย์เสรีภาพและเกาะลิเบอร์ตี้ห้ามเข้าเยี่ยมชมโดยเด็ดขาด จนกระทั่งถึงปี 2009 จึงได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้อีกครั้งหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน
worldcitypages-Statue of Liberty-two