สะพานโกลเด้นเกท สหรัฐอเมริกา

สะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) สะพานโกลเด้นเกท เป็นสะพานแขวนที่มีขนาดยาวทอดผ่านอ่าวทางด้านเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สะพานนี้สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์คือเชื่อมระหว่าเมืองซานฟรานซิสโกกับเมืองมาริน เคาท์ตี ความพิเศษคือเป็นสะพานแขวนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1933 ในสมัยการบริหารประเทศของประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. โรสเวลต์ และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1937 ใช้เวลาในการก่อสร้างราว 4 ปี เริ่มเปิดให้ใช้ครั้งแรกวันที่ 28 พฤษภาคม ในปีเดียวกัน สะพานมีความยาว 1,280 เมตร และกว้าง 27 เมตร มีเส้นทางสำหรับรถยนต์ 6 ทาง สำหรับรถบรรทุก 3 ทาง และ สำหรับรถไฟ 2 ทาง มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 67 เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านดอลลาร์
ความหมายของสะพานโกลเด้นเกท หรือ ที่ชาวสหรัฐอเมริกาเรียกกันว่าประตูทอง มีสีแดงอมส้มสด ซึ่งก็ดูเข้ากับคำเรียกขานเพราะมองเผิน ๆ ก็ละม้ายคล้ายสีทอง ยิ่งเมื่อยามแสงอาทิตย์ทอมาสาดส่องก็จะเปล่งประกายแสงสะท้อนออกมาอวดความงดงามและยิ่งใหญ่ เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวซานฟรานซิสโกยิ่งนัก ปัจจุบันก็ถือเป็นสถานที่ที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเองและชาวต่างชาติ เพราะ สะพานโกลเด้นเกทแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาไปโดยปริยาย หากมาแล้วไม่ได้มาเยี่ยมเยือนก็ถือได้ว่ามาไม่ถึงนั่นเองworldcitypages-GOLDEN GATE-s