วิหารปีเตอร์แอนด์ปอลด์ (PETER and PAUL FORTRESS)

วิหารปีเตอร์แอนด์ปอล ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1712 ในยุคของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช แล้วเสร็จใน ค.ศ. 1733 เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ ตั้งชื่อวิหารตามชื่อนักบุญปีเตอร์และนักบุญเปาโลเพื่อเป็นเกียรติแก่ทั้งสอง ซึ่งเชื่อว่าเป็นสาวกของพระผู้เป็นเจ้า จุดประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา วิหารแห่งนี้มีความสูงถึง 122.5 เมตร ภายในตกแต่งด้วยศิลปะบารอกอันงดงาม ในอดีตนั้นได้ชื่อว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กและตามความเชื่อจึงห้ามไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างใดสูงกว่า
ในช่วงระยะเวลาการสวรรคตของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในวิหารปีเตอร์แอนด์ปอล นั้นได้กลายเป็นที่เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์และราชวงศ์โรมานอฟ โดยพระศพแรกก็คือพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ลักษณะของโลงศพที่เก็บพระศพของเหล่าราชวงศ์นั้นจะมีลักษณะเป็นโลงหินอ่อนสีขาว ยกเว้นโลงพระศพของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 และ พระนางมารีอเล็กซานดรอฟนา ที่มีสีเขียวและสีแดง นอกจากนั้นบริเวณรอบวิหารยังเป็นโรงงานผลิตเหรียญกษาปณ์ อีกทั้งยังเป็นที่ขังคุกนักโทษทางการเมือง มีนักโทษทางการเมืองคนแรกคือเจ้าชายอเล็กซิสผู้เป็นโอรสของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ถูกสำเร็จโทษเพราะมีความขัดแย้งทางการเมืองกับพระบิดา
แม้ว่าวิหารปีเตอร์แอนด์ปอล จะเต็มไปด้วยความทรงจำทางประวัติศาสตร์อันหดหู่ แต่ก็เปี่ยมไปด้วยความงดงามและมนต์เสน่ห์รอให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายไปสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจworldcitypages-Peter-and-Paul-Fortress-2