พีระมิด แอฟริกา

พีระมิด นับเป็นสิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น ในประเทศอียิปต์มีจำนวนมากมาย แต่ที่โด่งดังที่สุดคือ หมู่พีระมิดแห่งกิซ่า ซึ่งประกอบไปด้วย
1. พีระมิดคูฟูหรือพีระมิดคีออปส์ หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ มหาพีระมิดแห่งกีซาเป็นพีระมิดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด และได้ถูกยกย่องให้เป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างขึ้นสมัยฟาโรห์คูฟูแห่งราชวงศ์ที่ 4 ในราว 2,600 ปีก่อนคริสตกาล จุดประสงค์เพื่อเป็นสุสานเก็บพระศพของกษัตริย์เพื่อรอการฟื้นคืนชีพตามความเชื่อในยุคโบราณของชาวอียิปต์
2. พีระมิดคาเฟรหรือคีเฟรน สร้างขึ้นเคียงข้างพีระมิดคูฟูซึ่งเป็นราชบิดาของฟาโรห์คาเฟร ในสมัยฟาโรห์คาเฟร มีขนาดใกล้เคียงกันแต่เล็กกว่า ตั้งอยู่ตรงกลางของพีระมิดทั้งสาม พีระมิดคาเฟรมีรูปแกะสลักสฟิงซ์ซึ่งแกะจากหินก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
3.พีระมิดเมนคูเรหรือเมนคาวเร สร้างโดยฟาโรห์เมนคูเร ซึ่งเป็นพระราชโอรสของฟาโรห์คาเฟร ผู้สร้างพีระมิดคาเฟร มีขนาดเล็กที่สุดของจำนวนพีระมิดอันยิ่งใหญ่ทั้งสาม ภายในเก็บพระศพของพระราชินีทั้งสามพระองค์ของฟาโรห์เมนคูเร
พีระมิดอันยิ่งใหญ่ทั้งสามสร้างอยู่บริเวณเดียวกัน มีระยะห่างไม่มาก มีบริเวณกว้างรัศมีราว 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของกรุงไคโร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ในยุคปัจจุบัน ความยิ่งใหญ่ของพีระมิดแห่งกิซ่าทำให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปค้นหาความลี้ลับและทึ่งกับความยิ่งใหญ่อยู่เสมอ
worldcitypages-Pyramid Africa