น้ำตกไนแองการ่า (Niagara Fall) รัฐนิวยอร์ก

น้ำตกไนแองการ่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บริเวณเขตติดต่อระหว่างประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐอเมริกา ต้นน้ำนั้นมาจากทะเลสาบอีรี ในประเทศแคนาดาจะเรียกว่า ไนแองการาฟอลส์ ออนตาริโอ เพราะน้ำไหลลงสู่ทะเลสาบออนตาริโอ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเรียกว่า ไนแองการาฟอลส์ รัฐนิวยอร์ก เพราะตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก
น้ำตกไนแองการ่าในฝั่งสหรัฐอเมริกานั้น มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่และมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้า บริเวณนี้จะเรียกว่า แคนาเดียนฟอลส์ ส่วนน้ำตกชั้นที่อยู่ล่างลงไปมีลักษณะเป็นแนวยาวขนานกับน้ำตกชั้นบนจะเรียกว่า อเมริกัน ฟอลส์
ลักษณะการไหลเวียนของน้ำตกไนแองการ่านั้นจะไหลแล้วตกจากทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาไปสู่ทางฝั่งประเทศแคนาคา ดังนั้น หากมองจากทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นเพียงด้านหลังและด้านข้างของน้ำตกไนแองการ่า มุมมองแห่งทัศนียภาพอันงดงามนั้นกลับกลายเป็นต้องไปมองจากทางฝั่งของประเทศแคนาดา สำหรับนักท่องเที่ยวนั้นหากต้องการไปชมความงามจากทางแคนาดาก็จำเป็นต้องทำวีซ่าด้วยจึงจะสามารถข้ามไปชมความงามจากทางด้านนั้นได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังพยายามเสาะหาวิธีการที่นักท่องเที่ยวจะสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของน้ำตกไนแองการ่าจากทางฝั่งประเทศตน มีหอคอยที่ปลูกสร้างโดยให้ยื่นออกไปจากฝั่ง และ มีเรือไว้คอยบริการพานักท่องเที่ยวล่องไปในสายน้ำเพื่อเก็บภาพอันงดงามของน้ำตกไนแองการ่า ในเวลาค่ำคืน ความงามของน้ำตกไนแองการ่าก็ไม่ได้ลดน้อยลง เพราะมีการประดับตกแต่งแสงไฟอันงดงาม นับได้ว่าน้ำตกไนแองการ่ามีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชมได้ทั้งยามกลางวันและกลางคืนเลยทีเดียว
worldcitypages-Niagara Falls