จะไปทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้สะดวกและรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่ที่ยังไม่เคยทำพาสปอร์ตมาก่อน วันนี้ เรามีข้อควรรู้ก่อนที่จะเดินทางไปทำพาสปอร์ตมาฝาก เพื่อความรวดเร็วและราบรื่น ดังนี้
1. เตรียมเวลาและความพร้อมของตนเอง
ควรแต่งหน้าทำผมให้ดูดีและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ส่วนเวลานั้นควรเผื่อเวลาไปด้วย ปกตินั้นใช้เวลาตั้งแต่
ยื่นคำร้องจนถึงเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดประมาณ 30 นาที แต่ควรเผื่อในกรณีที่มีคนมาทำหนังสือพาสปอร์ตมาก ทำให้ต้องรอตามคิว
2. เตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้ให้ครบถ้วน
สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เอกสารที่ใช้คือบัตรประชาชน หากมีการเปลี่ยนชื่อให้นำหลักฐานการเปลี่ยนไปด้วย ส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากยังไม่มีบัตรประชาชนให้เตรียมสูติบัตรหรือใบเกิดฉบับจริง พร้อมทั้งนำบัตรประชาชนของบิดามารดาและตัวจริงมาลงนามยินยอมด้วย หากมาไม่ได้ให้ทำหนังสือยินยอมมายื่นได้ ค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ตใหม่นั้น คนละ 1,000 บาท และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่สะดวกมารับเอง ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ต้องเสียเพิ่มอีกประมาณ 40 บาท
3. ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง
– กดปุ่มเพื่อรับบัตรคิว จากนั้นยื่นบัตรประชาชนหรือสูติบัตรฉบับจริงให้กับพนักงาน
– ยื่นคำร้อง ตรวจสอบข้อมูลบุคคล บันทึกข้อมูลชีวภาพ ตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในคำร้อง บันทึกการจัดส่งทางไปรษณีย์
– ชำระเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ค่าไปรษณีย์ 40 บาท
4. การรับหนังสือเดินทาง
สามารถมารับได้หลังจาก 2 วันทำการถัดไป หากไม่สามารถมารับเองได้ทางหน่วยงานจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 5-7 วันทำการ
5. สามารถทำหนังสือเดินทางได้ที่ไหน
– กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
– สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (เฉพาะหนังสือเดินทางราชการ)
– สำนักงานหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ ชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์
– สำนักงานหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ ชั่วคราว ปิ่นเกล้า
– สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)
ส่วนต่างจังหวัด มีสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวตามจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
– เชียงราย สำนักงานหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศชั่วคราว อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– เชียงใหม่ สำนักงานหนังสือเดินทางศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
– พิษณุโลก สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
– นครสวรรค์ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
– อุดรธานี ศูนย์อเนกประสงค์สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
– ขอนแก่น สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ
– อุบลราชธานี สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
– นครราชสีมา สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
– จันทบุรี สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อาคารลานค้าชุมชนอำเภอเมือง
– สุราษฎร์ธานี สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศาลาประชาคมอำเภอเมือง
– ภูเก็ต สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
– สงขลา สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา
– ยะลา สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
– พัทยา ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1
6. จองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลในการทำหนังสือเดินทางเพิ่มเติม นอกจากนี้สามารถจองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์ได้เลยที่เว็บไซต์ passport.in.th
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ consular.go.th หรือกรมการกงสุล โทรศัพท์ 0 2981 7257