ดอยสุเทพ เชียงใหม่ วัดที่มีความสำคัญศิลปะล้านนา

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมากในหลายมิติทั้งทางด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวด้วย วัดแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายทั้งในด้านความเชื่อและประวัติศาสตร์ เราขอนำเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเอาไว้อ่านเล่นกันมีเรื่องอะไรบ้าง

ที่มาของดอยสุเทพ

บนวัดพระธาตุดอยสุเทพ เราจะเห็นองค์พระเจดีย์องค์หนึ่งเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ เรารู้จักกันดีในนามนามของ ดอยสุเทพ ที่มาอาจจะไม่ทราบเท่าไร เราขอเล่าโดยสังเขปอย่างนี้ว่า ดอยสุเทพนั้นเดิมทีเป็นที่อยู่ของฤาษี นามว่า สุเทวะ ซึ่งชื่อนี้เป็นภาษาบาลี หากแปลเป็นไทยจะได้ว่า เทพเจ้าที่ดี มาตรงกับคำไทยว่า สุเทพ นี่จึงเป็นที่มาของชื่อ ดอยสุเทพ ที่แปลว่าที่อยู่ของพระฤาษี นั่นเอง

ที่เก็บพระบรมธาตุ

อีกหนึ่งความสำคัญของพระธาตุดอยสุเทพก็คือ ในวัดมีประดิษฐานของพระบรมธาตุด้วย ตามตำนานเล่าว่า เรื่องราวเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 พระเจ้ากือนา ทรงมีแนวคิดสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพขึ้น บนยอดเขาดอยสุเทพ จากนั้นได้มีการอัญเชิญพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า จากเมืองปางจา จังหวัดสุโขทัย มาไว้ที่นี่ด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับวัด และคนในเมืองเชียงใหม่

ผู้ริเริ่มสร้างถนน

การเดินทางไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ หากเป็นสมัยนี้ก็ไม่ยากเท่าไร มีถนนเดินทางขึ้นไปถึงเลย แต่หากมองย้อนกลับไปในอดีต การจะขึ้นไปนั้นไม่ง่ายเลย ต้องปืนป่ายภูเขานานถึง 5 ชั่วโมงกว่าจะขึ้นไปถึงจนมีคำกล่าวว่า หากไม่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าก็คงจะขึ้นไปไม่ถึง อย่างไรก็ตามถนนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ จะต้องขอขอบพระคุณท่าน ครูบาศรีวิชัย ท่านเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดสร้างถนนขึ้นไปบนดอยสุเทพ ร่วมกับ เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าเมืองเชียงใหม่ตอนนั้นให้ความสำคัญจนกลายเป็นถนนมาจนถึงทุกวันนี้

ศูนย์รวมใจคนทางเหนือ

ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่เท่านั้น วัดพระธาตุดอยสุเทพยังเป็นเหมือนกับศูนย์รวมใจของคนทางภาคเหนืออีกด้วย ทุกปีช่วงวันวิสาขบูชาผู้คนจะหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาเดินทางขึ้นสักการะพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว เราจะเจอผู้คนมากหน้าหลายตาที่มาจากทั่วทุกจังหวัดของภาคเหนือและคนภาคเหนือที่ไปทำงาน ไปเรียน ไปอยู่ภาคอื่นก็จะกลับมาด้วย จะบอกว่า วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นเหมือนสัญลักษณ์ จุดศูนย์รวมก็คงจะไม่ผิดนัก ใครที่ยังไม่เคยไปเราขอแนะนำให้ลองหาโอกาสไปสักครั้ง