กำแพงเมืองจีน

เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของกำแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า กำแพงหมื่นลี้ สิ่งปลูกสร้างอันยิ่งใหญ่ของประเทศจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน กำแพงเมืองจีนตั้งอยู่ทางทิศทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยสร้างห่างจากตัวเมืองประมาณ 80 กิโลเมตร ซึ่งวัดความยาวทั้งหมดได้ถึง 21,196.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑลทั่วประเทศจีน และได้รับการบันทึกเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย
ลักษณะของกำแพงจะมีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์จีน แต่ส่วนใหญ่จะถูกสร้างในราชวงศ์ฉิน จุดประสงค์เพื่อเป็นเป็นการป้องกันแผ่นดินจากการรุกรานตามแนวชายแดนทางเหนือ ว่ากันว่ากำแพงเมืองจีนนั้นใช้แรงงานจากเหล่านักโทษ หากนักโทษคนใดเสียชีวิตในระหว่างการก่อสร้างและยังไม่ได้พ้นโทษ จะต้องมีสมาชิกในครอบครัวมารับโทษต่อแทนคนที่ตายจนกว่าจะครบ เนื่องจากกำแพงเมืองจีนนั้นบางแห่งยังต้องสร้างบนภูมิประเทศที่ลำบากทั้งภูเขาสูงและสลับซับซ้อน ด้วยเหตุนี้จึงมีการเกณฑ์คนเป็นจำนวนถึงล้านเพื่อสร้างและที่เสียชีวิตก็เป็นหลักหมื่นเลยทีเดียว
ความงดงามและความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีนนั้น จึงควรค่าแก่การไปเยือนและประทับไว้ในความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยได้สัมผัสหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างแสนมหัศจรรย์ของมนุษย์worldcitypages-china2